Team Redshift!

Aditya Purohit

Captain

Yash Bhatt

Technical Coordinator

Aditya Purohit, Yash Bhatt, Amit Petare

Drivers

Suspension and Steeringmore_vert
close
 • Amit Petare
 • Rahul Sawant
 • Pranav Kunte
 • Ali Arsiwala
 • Husain Fidvi
 • Chetan Rane
 • Nijananol Sarawate
 • Varun Bhanarkar
Transmissionmore_vert
close
 • Shitija Shetty
 • Yash Nadagire
 • Yash Bhatt
 • Parth Shah
 • Akash Patel
Brakesmore_vert
close
 • Ashish Maurya
 • Mihir Patil
 • Sumukh Dedhia
 • Rohith Augustine
 • Rushabh Vora
 • Erwin Joseph
Chassismore_vert
close
 • Gopesh Chilvari
 • Viral Chedda
 • Richie Mathew
 • Varun Bhanarkar
Marketing & Adminstratormore_vert
close
 • Aditya Purohit
 • Chaitanya Sheth

Harsh Jain

Captain

Hrisheekesh Patil

Technical Coordinator

Hrisheekesh Patil, Pranav Pai, Harsh Jain

Drivers

Suspension and Steeringmore_vert
close
 • Khushal Visaria
 • Abhishek Shah
 • Aditya puhorit
 • Smit Patel
 • Rahul Sawant
 • Pranav Kunte
 • Siddhesh Khare
Transmissionmore_vert
close
 • Rajat Tank
 • Rahul khankar
 • Yash bhatt
 • Shitija Shetty
 • Abhinav Kshrisagar
 • Karan Mehta
 • Pranav Pai
Brakesmore_vert
close
 • Dnyanesh.Mahajan
 • Shikin Shetty
 • Rahil Shah
 • Ashish Mourya
 • Neha kesarkar
 • Mihir Patil
 • Chaitanya Sheth
CAD & Compositesmore_vert
close

CAD

 • Umang Aboti
 • Karan Shah

Composites

 • Umang Aboti
Chassismore_vert
close
 • Gopesh Chilvari
 • Dhairya Mehta
 • Ronak Vikam
Vehicle Dynamicsmore_vert
close
 • Hrisheekesh Patil
 • Jalpesh Bhadra
Adminstratormore_vert
close
 • Dnyanesh Mahajan
Marketing & Publicitymore_vert
close
 • Neha Naikwade
 • Pranav Pai
 • Dhairya Mehta
 • Smit Patel
 • Neha Keshkar
Website Adminmore_vert
close
 • Smit Thakkar

Harsh Jain

Captain

Dhairya Gala

Vice-Captain

Hrisheekesh Patil

Technical Coordinator

Harsh Jain, Dhairya Gala

Drivers

Suspension & Steeringmore_vert
close

Suspension

 • Abhishek Shah
 • Kushal Visaria

Steering

 • Jalpesh Bhadra
 • Siddhesh Khaire
Transmissionmore_vert
close
 • Pranav Pai
 • Rajat Tank
 • Rahul Khankar
 • Karan Mehta
Brakesmore_vert
close
 • Aayush Shah
 • Dnyanesh Mahajan
 • Shikin Shetty
CADmore_vert
close
 • Umang Aboti
 • Karan Shah
Chassismore_vert
close
 • Chandan Gupta
 • Dhairya Gala
Vehicle Dynamicsmore_vert
close
 • Hrisheekesh Patil
Adminstratormore_vert
 • Dnyanesh Mahajan
 • Shivang Doshi
close
Marketing & Publicitymore_vert
 • Pranav Pai
close
Website Adminmore_vert
 • Harsh Jain
close

Rohit Salgaonkar

Captain

Sagar Shah

Technical Coordinator

Sagar Shah, Nimish Ojale

Driver

Suspensionmore_vert
close
 • Nimish Ojale
 • Varad Narayanan
 • Shijoy Sam
 • Sagar Kale
 • Kushal N Visaria
 • Harsh Jain
 • Paritosh Bora
 • Abhishek Shah
Transmissionmore_vert
close
 • Soham Gokhale
 • Rohit Salgaonkar
 • Priyank Mehta
 • Hrisheekesh Patil
 • Pranav Pai
 • Rahul Khankar
 • Rajat Tank
Brakesmore_vert
close
 • Somnath Rajanga
 • Siddharth Sridharan
 • Aayush Shah
 • Shrenik Mehta
 • Dnyanesh Mahajan
 • Dhaval Khunt
 • Shikin Shetty
CAD & Electronicsmore_vert
close
 • Sagar Shah
 • Smit Baua
Chassismore_vert
close
 • Tejas Patel
 • Sanket Kulkarni
 • Chandan Gupta
 • Rohan Rane
 • Dhairya Gala
 • Karan Shah
 • Ronak Vikram
Steeringmore_vert
close
 • Harshal Gala
 • Jalpesh Bhadra
 • Siddesh Khaire
Adminstratormore_vert
close
 • Smit Baua
 • Sanket Kulkarni
Marketing & Publicitymore_vert
close
 • Rohit Dharap
Website Adminmore_vert
close
 • Siddharth Sridharan
 • Shivang Doshi

Sagar Shah

Captain

Varad Narayanan

Technical Coordinator

Rohan Vakharia

Drivers

Suspensionmore_vert
close
 • Varad Narayanan
 • Nimish Ojale
 • Shijoy Sam
 • Harshal Gala
Transmissionmore_vert
close
 • Soham Gokhale
 • Rohit Salgaonkar
 • Priyank Mehta
Brakesmore_vert
close
 • Siddharth Shridharan
 • Somnath Rajanga
CAD & Electronicsmore_vert
close
 • Sagar Shah
 • Prashant Sharma
 • Smit Baua
Chassismore_vert
close
 • Tejas Patel
 • Sanket Kulkarni
 • Rohan Rane
Steeringmore_vert
close
 • Varad Narayanan
 • Nimish Ojale
 • Shijoy Sam
 • Harshal Gala
Adminstratormore_vert
close
 • Rohan Vakharia
 • Smit Baua
 • Sanket Kulkarni
Marketing & Publicitymore_vert
close
 • Saurabh Sangamwar
 • Rohit Dharap
 • Pratik Saraf
 • Varad Narayanan
 • Sagar Shah
Website Adminmore_vert
close
 • Pratik Saraf
 • Shivang Doshi

Hardik Joshi

Captain


Varun Unadkat

Technical Coordinator


Harshit Shah

Marketing and Publicity

Suspensionmore_vert
close
 • Anirudh Pai
 • Amit Pradhan
 • Varad Narayanan
Transmissionmore_vert
close
 • Varun Anadkat
 • Nadeem Ganchi
 • Soham Gokhale
 • Priyank Mehta
Brakesmore_vert
close
 • Apurv Shah
 • Amol Somde
 • Siddharth Sridharan
CAD & Electronics more_vert
close
 • Sagar Shah
 • Muzammil Hirji
 • Anisha Cherodian
 • Dhwani Sanghvi
 • Dishita Shah
Chassismore_vert
close
 • Hardik Maniar
 • Akash Mehta
 • Chaitanya Joshi
 • Tejas Patel
Steeringmore_vert
close
 • Anirudh Pai
 • Amit Pradhan
 • Varad Narayanan
Manufacturingmore_vert
close
 • Saurabh Sangamwar
 • Sagar Vani
 • Pranay Satra
 • Sagar Shah
 • Prashant Sharma
 • Rahul Kalbhut
Marketing & Publicitymore_vert
close
 • Harshit Shah
 • Arpit Kapdi
 • Anisha Cherodian
 • Dhwani Sanghvi
 • Dishita Shah
Website Adminmore_vert
close
 • Shivang Doshi

Muzammil Hirji

Captain

Mihir Pai

Technical Coordinator

Urvil Matalia

Marketing and Publicity

Suspensionmore_vert
close
 • Rahul Munot
 • Sagar Panchal
 • Anirudh Pai
Transmissionmore_vert
close
 • Manan Trivedi
 • Varun Anadkat
Brakesmore_vert
close
 • Mihir Patel
 • Varun Saraswat
CAD & Electronicsmore_vert
close
 • Muzammil Hirji
 • Feroz Saifee
 • Anisha Cherodian
 • Dhwani Sanghvi
 • Dishita Shah
Chassis & Manufacturingmore_vert
close
 • Feroz Saifee(
 • Salman Memon
 • Harsh Shah
 • Shyam Takker
 • Ankit Dahiya
 • Hardik Joshi
 • Pranay Satra
 • Sagar Shah
Steeringmore_vert
close
 • Rahul Munot
 • Sagar Panchal
 • Anirudh Pai
Adminstratormore_vert
close
 • Rahul Munot
 • Hardik Joshi
Marketing & Publicitymore_vert
close
 • Urvil Matalia
 • Harsh Shah
 • Anisha Cherodian
 • Dhwani Sanghvi
 • Dishita Shah
Website Adminmore_vert
close
 • Shivang Doshi